Investiční transfery v účetnictví obcí a příspěvkových organizací

Název práce: Investiční transfery v účetnictví obcí a příspěvkových organizací
Autor(ka) práce: Jančí, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Takáčová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá účtováním o transferech ve veřejném sektoru v České republice. Konkrétně je zaměřena především na obce a příspěvkové organizace. Práce obsahuje definice veřejného sektoru, veřejné správy a vybraných účetních jednotek. Dále jsou zde krátce popsány právní normy spojené s účtováním v této oblasti, tedy ty, kterými se musí vybrané účetní jednotky řídit, případně je samy vydávat. Nejdůležitější součástí práce je kapitola věnující se účtování o transferech, a to především o těch investičních. Nechybí ani ukázkové příklady. Aplikační část práce je zaměřena na účtování o transferech v praxi, tedy v tomto případě v podmínkách Městského klubu Litovel.
Klíčová slova: veřejný sektor; veřejná správa; účetnictví; transfery; příspěvkové organizace; právní normy; obce
Název práce: Investment transfers in accounting of municipalities and contributory organizations
Autor(ka) práce: Jančí, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Takáčová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with accounting of transfers in the public sector in the Czech Republic. Specifically, it focuses primarily on the municipality and contributory organizations. The thesis includes definitions regarding the public sector, public administration and selected entity. There are also brief discriptions of legal standards related to accounting in this specific area. The most important part of the thesis is a chapter dedicated to the accounting of transfers, especially in regards to investment. In this thesis there are also illustrative examples. The application part focuses on the accounting of transfers in practice, in this case in terms of the Municipal Club Litovel.
Klíčová slova: legal standards; public administration; municipality; transfers; public sector; contributory organizations; accounting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 23. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44241/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: