Úloha a efektivnost víz v zajištění bezpečnosti USA se zaměřením na hrozbu terorismu a nelegální imigraci

Název práce: Úloha a efektivnost víz v zajištění bezpečnosti USA se zaměřením na hrozbu terorismu a nelegální imigraci
Autor(ka) práce: Trojanová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Oponenti práce: Druláková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vízovým systémem Spojených států amerických. Hlavním cílem práce je zhodnotit bezpečnostní charakter současného vízového systému USA a jeho efektivnost v boji s terorismem a nelegální imigrací. Teoretická část práce definuje základní bezpečnostní pojmy, popisuje současný bezpečnostní systém Spojených států a zasazuje do něj vízový systém. Praktická část práce je zaměřena na úlohu vízového systému v útocích 11. září a porovnává jí se současnou situací. Určuje také úlohu víz v boji s nelegální imigrací, se zaměřením na překročení doby platnosti víz.
Klíčová slova: víza; imigrace; bezpečnost; terorismus; Spojené státy americké
Název práce: The role and the effectiveness of the U.S. visa system with a concentration on the threat of terrorism and illegal immigration
Autor(ka) práce: Trojanová, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Oponenti práce: Druláková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the visa system of the United States of America. The aim of this thesis is to assess the security feature of contemporary visa system and his effectiveness in the struggle against terrorism and illegal immigration. The theoretical part of the thesis defines basic security concepts. It describes contemporary security system of the U.S. and sets the visa system into it. The practical part deals with the role of the visa system in 11/9 terrorist attacks and compare it to the current situation. It also analyses the role of visas in the struggle against illegal immigration with a concentration on the problem of overstays.
Klíčová slova: visas; immigration; terrorism; The United States of America; security

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2013
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 11. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44189/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: