Vývoj bankovního systému Ruské federace

Název práce: Vývoj bankovního systému Ruské federace
Autor(ka) práce: Martu, Eugeniu
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Půlpánová, Stanislava
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V poslední době došlo k posílení pozitivních tendencí v rozvoj bankovního sektoru. Tempy růstu většiny jeho ukazatelů jsou nejvyšší za celou dobu vývoje a zároveň roste jejich podíl k hrubému domácímu produktu. Roste význam bankovního sektoru pro ekonomiku země, roste důvěra k bankám ze strany vkladatelů a věřitelů. Současně růst bankovního podnikání a komplikace jeho povahy, rozšíření nabízených bankovních produktů a služeb, včetně v oblasti drobného úvěrování, je doprovázen akumulaci rizik. Proto přednostním úkolem je posílení odolnosti úvěrových institucí, bankovních skupin a celého bankovního sektoru cestou zlepšení systém řízení rizik a vnitřní kontroly, rozvoje manažerského vedení a transparentnosti. Takže existuje prostor pro zlepšení kvality regulace bankovní činnosti a systému bankovního dohledu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 9. 2007
Datum podání práce: 2. 9. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6843/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: