Provize a trh finančního zprostředkování

Název práce: Provize a trh finančního zprostředkování
Autor(ka) práce: Macura, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Zámečník, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá trhem finančního zprostředkování a distribuce na finančním trhu. Pomocí situační analýzy odhaluje vazby a principy fungování trhu finančního zprostředkování a zaměřuje se na roli regulace finančního trhu a provizní odměny. Analyzuje dopady změn provizního odměňování na různé distribuční modely.
Klíčová slova: Finanční zprostředkování; multi-level marketing; distribuční řetězec; regulace finančního trhu; provizní systém; distribuce; finanční poradce
Název práce: Commission and financial market
Autor(ka) práce: Macura, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Zámečník, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the financial market intermediation and distribution on the financial market. By using situational analysis reveals connections and principles of the functioning of financial intermediation and focuses on the role of financial market regulation and commission fees. Thesis is analyzing the effects of changes in commission system and impact to different distribution models.
Klíčová slova: multi-level marketing; distribution chain; financial market regulation; commission system; financial market distribution; financial advisor; Financial intermediation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2013
Datum podání práce: 30. 5. 2014
Datum obhajoby: 11. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46619/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: