Udržitelnost veřejnych financí v Řecku

Název práce: Udržitelnost veřejnych financí v Řecku
Autor(ka) práce: Ježek, Dominik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své práci se zabývám udržitelností veřejných financí v Řecku, dosažitelnosti stanovených cílů pro úroveň dluhu na HDP, analýzou dopadů dluhové krize v politickém a sociálním kontextu, strukturou státního rozpočtu a evaluací provedených reforem. Na základě odborných publikací, příkladů dluhových krizí v Asii a Latinské Americe a doporučení OECD, EK, NERV a IOBE jsem sumarizoval jednotlivé reformní směry a kroky k dosažení udržitelného stavu veřejných financí
Klíčová slova: Státní dluh; EU; Dluhová krize; Řecko; Reformy; Veřejné finance; Udržitelnost
Název práce: Sustainability of public finances in Greece
Autor(ka) práce: Ježek, Dominik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this work, I covered the sustainability of public finances in Greece, reachability of target values of debt to GDP ratio, analysis of impacts of the debt crisis in a political and social context, structure of the state budget and an evaluation of the implemented reforms. On the basis of technical publications, examples of debt crises in Asia and Latin America and recommendations from OECD, EC, NERV and IOBE I summarized the reform directions and steps to reach a sustainable state of public finances in Greece.
Klíčová slova: Sustainability of public finances; Government debt; State budget; Reforms; Debt crisis; EU; Greece

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 10. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46320/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: