Papírové divadlo jako specifická součást české loutkářské tradice

Název práce: Papírové divadlo jako specifická součást české loutkářské tradice
Autor(ka) práce: Vedralová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Lázňovská, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této diplomové práce je představení zahraničního papírového divadla, popsání historie a současnosti jeho českého protějšku a zasazení této divadelní formy do souvislostí českého loutkářství. První část je věnovaná historii zahraničního papírového divadla, jeho festivalům a současným podobám. Druhá část je zaměřena na historii českého papírového divadla jako součásti divadla rodinného. V poslední třetí části zároveň představuje některé české loutkoherce a divadelní spolky, kteří ve své tvorbě tradici papírového divadla reflektují.
Klíčová slova: loutkářství; loutky; papírové divadlo; festival; tradice; rodinné divadlo
Název práce: Paper theatre as a specific part of the Czech puppet tradition
Autor(ka) práce: Vedralová, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Lázňovská, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to describe foreign tradition of paper theatre, history and presence of its Czech counterpart and to set this theatrical genre in the context of Czech puppetry. First part is dedicated to the history of the foreign paper theatre, its festivals and current trends. Second part focuses on the history of Czech family theatre and a paper theatre as its element. The last part introduces Czech puppet players and theatre companies who reflect this tradition in their art.
Klíčová slova: festivals; traditions; Czech puppetry; Paper model theatre

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 12. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 3. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46016/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: