Podpora činnosti nestátní neziskové organizace komerční společností a jejich spolupráce při pořádání charitativních a benefičních akcí

Název práce: Podpora činnosti nestátní neziskové organizace komerční společností a jejich spolupráce při pořádání charitativních a benefičních akcí
Autor(ka) práce: Kovářová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Riedlbauch, Václav
Oponenti práce: Rýgrová, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je díky detailnímu rozboru Koncertu proti konci světa stanovit základní charakteristiky akcí pořádaných neziskovými organizacemi ve spolupráci se ziskovými subjekty, vymezit problémy jejich manažerského, produkčního i finančního zajištění a následně navrhnout opatření, jak se problémů vyvarovat. Dalším cílem je zjištění, zda může model spolupráce neziskového a ziskového sektoru obecně fungovat. Rozbor pořádané akce je proveden na základě přístupu k interním zdrojům daných subjektů a řízených rozhovorů s klíčovými osobami projektu. Součástí práce je teoretické vymezení neziskových organizací se zaměřením na jejich dělení, marketing a financování.
Klíčová slova: Koncert proti konci světa; The Tap Tap; dělení neziskových organizací; nezisková organizace; Pink Productions; o.s. Tap; financování neziskových organizací; marketing neziskových organizací
Název práce: Support of activities of non-profit organization by a profit organization, their cooperation on organizing a charity event
Autor(ka) práce: Kovářová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Riedlbauch, Václav
Oponenti práce: Rýgrová, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this master thesis is a to establish basic characteristics of events produced by non-profit organizations in cooperation with profit organizations, to assess their management, production and funding problems and to provide solutions to these problems. This will be achieved through detailed analysis of the "Koncert proti konci světa" concert. Another goal is to assess, if the model of cooperation of non-profit and profit sector can generally work. The analysis of the event is carried out with access to internal information sources of the subjects and with guided interviews with the key people of the project. Another part of the thesis is a theoretical definition of non-profit organizations with focus on their classification, marketing and funding.
Klíčová slova: Koncert proti konci světa; The Tap Tap; marketing of the non-profit organizations; classification of non-profit organizations; non-profit organization; o.s. Tap; Pink Productions; financing of the non-profit organizations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2013
Datum podání práce: 12. 5. 2014
Datum obhajoby: 3. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44515/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: