Analýza zpracování karetních operací v ČR

Název práce: Analýza zpracování karetních operací v ČR
Autor(ka) práce: Buková, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je věnována problematice platebních karet. V první části se zabývá vznikem a rozvojem platebních karet ve světě i v ČR a rozdělením platebních karet dle různých kriterií. Jádrem celé práce je popis zpracování karetních transakcí, počínaje autorizací přes clearing až po samotné zúčtování. Závěrečná část práce obsahuje stručný přehled poplatků souvisejících se zpracováním transakcí platebních karet.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 9. 2007
Datum podání práce: 3. 9. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6855/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: