Evropská politika sousedství ve vztahu k Tunisku

Název práce: Evropská politika sousedství ve vztahu k Tunisku
Autor(ka) práce: Nekvindová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Kuchařová, Alžběta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá Evropskou politikou sousedství ve vztahu k Tunisku, se zaměřením na analýzu dopadů Evropské politiky sousedství před rokem 2011. První část práce se zabývá Evropskou politikou sousedství v obecné rovině, jsou analyzovány příčiny vzniku této politiky, mechanismy jejího fungování a financování. V druhé části práce je zkoumán vztah EU a Tuniska s důrazem na spolupráci v rámci Evropské politiky sousedství. Práce hodnotí dopady spolupráce na Tunisko a zkoumá změny politiky, ke kterým došlo v návaznosti na revoluci v Tunisku a na Arabské jaro.
Klíčová slova: Arabské jaro; ENP; Evropská politika sousedství; Tunisko; EU
Název práce: European Neighbourhood Policy towards Tunisia
Autor(ka) práce: Nekvindová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Kuchařová, Alžběta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the topic of the European neighbourhood policy towards Tunisia, with main focus on the impact of the European Neighbourhood Policy before 2011. The first part concentrates on the European Neighbourhood Policy in general. It analyses reasons of its emergence as well as mechanisms of its operations and funding. The second part researches the relationship of the EU and Tunisia, with particular attention to the European Neighbourhood Policy. It evaluates the impact of the cooperation on Tunisia and examines the changes of the policy that happened after the Tunisian Revolution and the Arab spring.
Klíčová slova: Arab spring; ENP; Tunisia; EU; European Neighbourhood Policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 10. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43492/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: