Aktivní politika zaměstnanosti v České republice (se zaměřením na systém investičních pobídek)

Název práce: Aktivní politika zaměstnanosti v České republice (se zaměřením na systém investičních pobídek)
Autor(ka) práce: Terčová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Říhová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Aktivní politika zaměstnanosti využívá mnoho nástrojů, které mají pomáhat snižovat míru nezaměstnanosti v České republice. Jedním z těchto nástrojů je i systém investičních pobídek. V diplomové práci je zhodnocen vliv investičních pobídek na tvorbu pracovních míst. V rámci dotazníkového šetření byli kontaktováni odborníci z praxe, kteří se k vlivu IP na nezaměstnanost vyjadřovali.
Klíčová slova: tvorba nových pracovních míst; nezaměstnanost; systém investičních pobídek; trh práce; aktivní pollitika zaměstnanosti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 9. 2007
Datum podání práce: 3. 9. 2007
Datum obhajoby: 19. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6859/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: