Kreativní klastr Letná: vnitřní vazby, struktura a dynamika

Název práce: Kreativní klastr Letná: vnitřní vazby, struktura a dynamika
Autor(ka) práce: Polakovičová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou kreativních klastrů. Jejím cílem je zmapovat konkrétní kreativní klastr, pochopit jeho vnitřní strukturu, vazby a dynamiku. Pro případovou studii byl zvolen klastr v oblasti Letné, v rámci kterého jsou soustředěny galerie, umělecká a designerská studia. Pomocí metod kvalitativního výzkumu, semistrukturovaných rozhovorů, mentálních map a pozorování, byly určeny faktory, které stály za rozhodnutími vybraných jedinců pro tuto lokalitu, pozornost byla věnována významu místa a jeho roli pro vznik klastru, symbolické a užitné hodnotě místa. Práce se soustředí na vnitřní fungování klastru pohledem jeho účastníků, hledá předpoklady a podmínky pro vznik a rozvoj kreativního klastru. Mikro pohledu na kreativní klastry nebyla dosud v českém prostředí věnována plná pozornost.
Klíčová slova: význam místa; kreativní klastry; sítě; Letná, Praha 7; kreativní průmysly
Název práce: Creative cluster of Letna: dynamics, inner mechanisms and structure
Autor(ka) práce: Polakovičová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The presented master thesis deals with the phenomenon of creative clustering in urban environment. The thesis is conducted in the form of a case study exploring a specific creative cluster on a micro level in order to gain insight into its dynamics, inner mechanisms and structure. The study's focus area is the neighborhood of Letna, Prague, Czech Republic where a cluster of designer and artist studios, galleries, centers for art education has formed in the last four years. Using primarily qualitative techniques, specific factors were identified as decisive for choosing this location by those individuals. The thesis focuses on inner functioning of the cluster through the insider perspective of its members and tries to identify the requirements and conditions for the emergence and development of a creative cluster. A lack of micro level research of creative clustering in the Czech Republic was a dominant motivation for conducting this thesis.
Klíčová slova: Letná, Prague; networks; relevance of place; creative industries; creative clusters

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2012
Datum podání práce: 16. 5. 2014
Datum obhajoby: 3. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42414/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: