Současné problémy původních obyvatel Austrálie: analýza příčin a důsledků

Název práce: Súčasná situácia pôvodných obyvateľov Austrálie:analýza príčin a dôsledkov
Autor(ka) práce: Izlandy, Marianna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Volenec, Otakar
Oponenti práce: Kochan, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Témou tejto bakalárskej práce je problematika pôvodných obyvateľov Austrálie (Aborigincov), ich súčasná situácia v modernej austrálskej spoločnosti a problémy, ktorým v nej musia čeliť. Ďalším zámerom práce je skúmať, ktoré opatrenia britskej koloniálnej vlády zapríčinili ich status a to prostredníctvom analýzy nezamestnanosti a vzdelanostnej úrovne tejto najchudobnejšej etnickej skupiny.
Klíčová slova: stratená generácia; kolonizácia; austrálski domorodci
Název práce: Současné problémy původních obyvatel Austrálie: analýza příčin a důsledků
Autor(ka) práce: Izlandy, Marianna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Volenec, Otakar
Oponenti práce: Kochan, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tématem této bakalářské práce je problematika původních obyvatel Austrálie (Aboriginců), jejich současná situace v moderní australské společnosti a problémy, kterým v ní musí čelit. Dalším záměrem práce je zkoumat, která opatření britské koloniální vlády zapříčinily jejich status a to prostřednictvím analýzy nezaměstnanosti a vzdělanostní úrovně této nejchudší etnické skupiny.
Klíčová slova: ukradená generace; kolonizace; australští domorodci
Název práce: The current situation of Australian Indigenous peoples: analysis of the causes and consequences
Autor(ka) práce: Izlandy, Marianna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Volenec, Otakar
Oponenti práce: Kochan, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis is devoted to the issues of Indigenous peoples in Australia (Aborigines), their current situation in the modern Australian society and the problems they are currently facing. Second aim of this work is to examine what measures of the British colonial government caused this status through the analysis of unemployment and educational gap of this poorest ethnic group in Australia.
Klíčová slova: Stolen generation; colonization; Australian Aborigines

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2012
Datum podání práce: 8. 5. 2014
Datum obhajoby: 10. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39011/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: