ICT trendy na dálném východě (Jižní Korea a Japonsko)

Název práce: ICT trendy na dálném východě (Jižní Korea a Japonsko)
Autor(ka) práce: Švejdová, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Samec, Marek
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje aktuální vývoj v oblasti ICT se zaměřením na Asijské země, konktrétně Jižní Koreu a Japonsko. První část je věnována nastínění situace na asijském trhu. Následující části se soustředí na konkrétní významné ICT trendy, porovnání převládajících tendencí v jednotlivých zemích v kontrastu se západem, tedy Spojenými státy a Evropou. Práce je zaměřena na identifikaci klíčových trendů a možnosti budoucího vývoje. Mezi klíčové trendy řadím stupňující se rozvoj robotiky a inteligentních nástrojů, stupňující se popularitu webu 2.0, důraz na bezpečnost sítí a také green computing, jako cestu trvale udržitelného rozvoje.
Klíčová slova: Korea; Japonsko; Informační systém; klíčové trendy ICT
Název práce: ICT trendy na dálném východě (Jižní Korea a Japonsko)
Autor(ka) práce: Švejdová, Karolína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Samec, Marek
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on ICT market, its current situation analysis with Asia's countries, Japan and Korea as a focal point. The first part pays attention to the specifics of Asian market. Following parts are dedicated to specific ICT trends and comparison of prevalent tendencies in both countries as well as its contrast with western countries, more specifically United States and Europe. Main focus of this thesis is identification of key ICT trends and possibilities of their future development. The key trends seem to be further development of robotics and smart devices, escalating popularity of web 2.0, emphasis on network safety and green computing as a way of sustainable development.
Klíčová slova: Japan; key ICT trends; Information systems; Korea

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2014
Datum podání práce: 14. 5. 2014
Datum obhajoby: 24. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47839/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: