Návrh a využití modelů pro podporu geomarketingu v komerční sféře

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh a využití modelů pro podporu geomarketingu v komerční sféře
Autor práce:
Klika, Pavel
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jašek, Pavel
Osoba oponující práci:
Šperková, Lucie
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the modern way of market segmentation, namely with the creation and implementation of models using statistical methods, internal data and publicly availa-ble information. Models should serve to commercial use in Business to Customer relation-ship. Outcome of this thesis is the analysis of data sources, building logic and application of models to support decision-making and market segmentation in a company offering in-ternet connectivity. The aim is to verify whether such models are an appropriate tool to support decision making, gain competitive advantage and indicate risky activities from different perspectives.
Klíčová slova:
Location Intelligence; Geospatial Software; Geomarketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 3. 2014
Datum podání práce:
1. 5. 2014
Datum obhajoby:
18.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47224_xklip19.pdf [2,17 MB]
Oponentura:
36280_xspel04.pdf [178,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
47224_xjasp05.pdf [180,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47224/podrobnosti