Komunikácia a prezentačné zručnosti

Název práce: Komunikácia a prezentačné zručnosti
Autor(ka) práce: Lorencová, Ivana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Vondra, Zdeněk
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca pojednáva o význame jednotlivých prvkov komunikácie a základných prezentačných zručnostiach. Teoretická časť sa zaoberá špecifikovaním základných prvkov verbálnej a neverbálnej komunikácie a základných faktorov spojených s prípravou a realizáciou prezentácie. V praktickej časti je prevedená analýza vplyvu komunikačných a vizuálnych prostriedkov rečníka na publikum. Nadobudnuté poznatky sú následne prakticky aplikované pri realizácii multimediálnej výstavy Multimedia Display usporiadanej v rámci bakalárskeho semináru.
Klíčová slova: prezentácia; prezentačné zručnosti; neverbálna komunikácia
Název práce: Komunikácia a prezentačné zručnosti
Autor(ka) práce: Lorencová, Ivana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Vondra, Zdeněk
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca pojednáva o význame jednotlivých prvkov komunikácie a základných prezentačných zručnostiach. Teoretická časť sa zaoberá špecifikovaním základných prvkov verbálnej a neverbálnej komunikácie a základných faktorov spojených s prípravou a realizáciou prezentácie. V praktickej časti je prevedená analýza vplyvu komunikačných a vizuálnych prostriedkov rečníka na publikum. Nadobudnuté poznatky sú následne prakticky aplikované pri realizácii multimediálnej výstavy Multimedia Display usporiadanej v rámci bakalárskeho semináru.
Klíčová slova: prezentácia; prezentačné zručnosti; neverbálna komunikácia
Název práce: Communication and presentation skills
Autor(ka) práce: Lorencová, Ivana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Vondra, Zdeněk
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with individual factors of communication and basic presentations skills. The theoretical part specifies the basic elements of verbal and non-verbal communication and basic factors connected with preparation and realisation of a presentation. The practical part of the thesis comprises an analysis of impacts of speaker's visual and other communication influences over an audience. The results are applied to a Multimedia Display exhibition taking place during the bachelor's seminar.
Klíčová slova: presentation skills; body language; communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2014
Datum podání práce: 16. 5. 2014
Datum obhajoby: 18. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46461/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: