Přínosy lokalizačních služeb pro retail

Název práce: Přínosy lokalizačních služeb pro retail
Autor(ka) práce: Prostredný, Ján
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Kubálek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním záměrem této bakalářské práce je analýza využití dostupných lokalizačních technologií pro retailové provozovny a zhodnocení jejich přínosu jak pro zákazníky, tak pro provozovatele. Jedná se především o možnosti přesné lokalizace zákazníka v prodejně, cíleně směřovaná reklama a zasílání informačních zpráv v závislosti na jeho poloze v prodejně. Sledování a vyhodnocování trajektorie pohybu a délky času stráveného na jednotlivých zastávkách v prostorách prodejny.
Klíčová slova: WiFi; Indoor navigace; Beacon; poloha; cílená reklama; RFID; Bluetooth; Proximity marketing; kontext; konkurenceschopnost; mobilní telefon; lokalizace
Název práce: Benefits of location services for retail
Autor(ka) práce: Prostredný, Ján
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Kubálek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyse usage of available technologies of localization in particular retail units and their benefits for both customers and retailers. This topic concerns especially accurate localization of customers in retail units, targeted marketing and providing basic information according to the location in particular retail unit. Monitoring and evaluating of customer's movement trajectory and length of time spent at the particular place in the retail unit.
Klíčová slova: targeted advertising; cell phone; Beacon; Bluetooth; Proximity marketing; context; competitiveness; RFID; localization; Indoor navigation; WiFi

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2013
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 25. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45558/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: