Grafický design mobilních a PC webových aplikací

Název práce: Grafický design mobilních a PC webových aplikací
Autor(ka) práce: Čapek, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Chocholatý, Drahomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zjistit, jak správně dělat grafické návrhy mobilních aplikací. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Úvod práce je věnován rozvoji mobilních aplikací, definování pojmů, se kterými dále práce pracuje, platformám mobilních zařízení a růstu trhu mobilních aplikací posledních let. Další částí práce je nazvána Mobilní aplikace, definuje termín mobilní aplikace a identifikuje rozdíly mezi nativní aplikací a mobilním webem. Závěrečná část teoretické části se zabývá pravidly pro vytváření grafického návrhu mobilní aplikace. V praktické části jsou vybrány tři aplikace, na kterých je ověřeno, zda při jejich grafickém návrhu byla dodržena všechna pravidla pro vytváření grafického návrhu mobilních aplikací, kterými se zabývá teoretická část bakalářské práce. V Případě, že tato pravidla dodržena nebyla a aplikace neodpovídá standardům mobilních aplikací, budou vytvořeny grafické návrhy na odstranění chyb, kterých se grafik při jejich návrhu dopustil. Závěrem práce bude zhodnocení jednotlivých aplikací podle metrik, která budou určena na začátku praktické práce.
Klíčová slova: tablet; chytrý telefon; mobilní zařízení; responsivní design; webová mobilní aplikace; nativní aplikace; mobilní aplikace
Název práce: Graphic design of mobile and PC web applications
Autor(ka) práce: Čapek, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Chocholatý, Drahomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of bachelor's thesis is to find out, how to make graphic design of mobile applications. Thesis has two parts. At the beginning is described growth of mobile application market and terms about mobile devices. After this thesis describes, what is mobile application, identify difference between native applications and mobile web sites. Last section of teoretical part is about approaches how to design mobile applications. The second part is practical. There are chosen three applications, which will be tested, if their graphic design was created well. In case graphic design is not created well, there will be made solution, which removes lacks in graphic design of application. There will be also evaluated hypothesis, if graphic designers are making user friendly applications.
Klíčová slova: mobile device; native application; responsive design; tablet; mobile application; smartphone; web mobile application

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 8. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 26. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43687/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: