Systémy obchodování s emisními právy a jejich možnosti využití ve vodě

Název práce: Systémy obchodování s emisními právy a jejich možnosti využití ve vodě
Autor(ka) práce: Lejčková, Olga
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šauer, Petr
Oponenti práce: Fišerová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce diskutuje možnosti zavedení obchodovatelných práv na znečištění povrchové vody v ČR. K formulaci návrhů možného zavedení tohoto systému je využito studia zkušeností v této oblasti ochrany životního prostředí v USA a analýzy současného systému ochrany vody v ČR.
Klíčová slova: voda; obchodovatelná práva; ochrana životního prostředí

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2006
Datum podání práce: 25. 5. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3065/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: