Ekologické zemědělství

Název práce: Ekologické zemědělství
Autor(ka) práce: Vilímová, Dana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořák, Antonín
Oponenti práce: Hadrabová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce seznamuje s pojmem ekologického zemědělství a s jeho vývojem v České republice. Na základě srovnavací metody ukazuje přednosti ekologického zemědělství před klasickým zemědělstvím. Popisuje certifikační metody výrobků, kontrolní systém ekologického zemědělství, legislativu a postup žadatele při registraci pro ekologické zemědělství na ekofarmě. Práce poskytuje srovnání nákladů a výnosů konvenčního a ekologického zemědělství z hlediska rostlinné a živočišné výroby. Dále práce seznamuje s hodnocením ekonomické situace podniku, s českým trhem s biopotravinami a agroturistikou. Nedilnou soucasti jsou údaje o vyvoji a stavu ekologického zemědělství v různých státech Evropy.
Klíčová slova: živočišná výroba; rostlinná výroba; agroturistika; biopotraviny; ekofarma; konvenční zemědělství; ekologické zemědělství

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 9. 2007
Datum podání práce: 5. 9. 2007
Datum obhajoby: 4. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6885/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: