Hypotéční produkty jako možný růstový faktor životního pojištění

Název práce: Hypotéční produkty jako možný růstový faktor životního pojištění
Autor(ka) práce: Jírovec, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na specifickou oblast banko-pojištění, průnik odvětví pojistného a úvěrového. Přičemž hlavní nosnou plochou je zkoumání možností spolupráce pojišťoven a bankovních domů v oblasti kombinace hypotéčních úvěrů a životního pojištění. Závěrem je zmíněna krize na americkém hypotéčním trhu jako možná ilustrace nových rizik tohoto segmentu.
Klíčová slova: spolupráce; bankopojištění; banky; pojišťovnictví; Hypotéka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 9. 2007
Datum podání práce: 6. 9. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6893/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: