Současnost a perspektivy využívání alternativních zdrojů energie

Název práce: Současnost a perspektivy využívání alternativních zdrojů energie
Autor(ka) práce: Šimíková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hadrabová, Alena
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Závěrečná práce se zaměřuje na skutečné rozměry globálního energetického problému. Snaží se posoudit stávající zásoby fosilních paliv a další faktory, jako jejich alokaci a využívání. Práce se také soustřeďuje na alternativní zdroje energie jako možné řešení energetického problému. Představuje legislativní podporu, současné využívání a budoucí perspektivy alternativních zdrojů v rámci Evropské unie a České republiky.
Klíčová slova: Česká republika; Evropská unie; globální energetický problém; alternativní zdroje energie
Název práce: Present and perspectives of the use of alternative energy sources
Autor(ka) práce: Šimíková, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hadrabová, Alena
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis focuses on real dimensions of the global energy problem. It tries to evaluate current fossil fuel resources and other factors as their allocation and utilization. The work also aims at alternative energy sources as the possible solution of the energy problem. It presents the legislative support, current use and future perspectives of the alternative sources within the European Union and Czech Republic.
Klíčová slova: global energy problem; Czech Republic; European Union; alternative energy sources

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2013
Datum podání práce: 9. 5. 2014
Datum obhajoby: 18. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44642/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: