Analyza vlivu vybraných faktorů na manažerské rozhodování

Název práce: Analyza vlivu vybraných faktorů na manažerské rozhodování
Autor(ka) práce: Vranka, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Kašparová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce představuje aktuální poznatky z oborů psychologie a behaviorální ekonomie v oblastech výzkumu nepoctivého chování a působení alkoholu na lidské rozhodování. Tyto dvě oblasti jsou následně zkombinovány v laboratorním experimentu, jenž demonstruje, že vliv očekávání účinků alkoholu, ne alkohol samotný, vede ke zvýšení míry podvádění oproti kontrolní skupině.
Klíčová slova: rozhodování; alkohol; nepoctivost
Název práce: Analysis of various factors on managerial decision-making
Autor(ka) práce: Vranka, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Kašparová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis presents the current knowledge in the fields of psychology and behavioral economics concerning areas of research of dishonest behavior and of effects of alcohol on human decision making. These two areas of interest are then combined in a form of a laboratory experiment, which demonstrates that the effect of expectation of alcohol, not alcohol itself, leads to increased levels of cheating in comparison to a control group.
Klíčová slova: decision-making; alcohol; dishonesty

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 8. 2013
Datum podání práce: 21. 5. 2014
Datum obhajoby: 13. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43703/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: