Velká hospodářská krize v USA - průběh, příčiny a poučení

Název práce: Velká hospodářská krize v USA - průběh, příčiny a poučení
Autor(ka) práce: Dvořák, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sirůček, Pavel
Oponenti práce: Dobrylovský, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o Velké hospodářské krizi v USA. Práce popisuje hospodářskou a politickou situaci během 20. a 30. let 20. století. První část práce pojednává o období, které vedlo ke vzniku krize. Druhá část řeší politické kroky Franklina Delano Roosevelta, které měly ozdravit ekonomiku, a analyzuje dopad těchto kroků na ekonomiku. Práce hledá příčiny vzniku této krize a pokouší se najít řešení, jak předejít obdobné krizi v budoucnosti.
Klíčová slova: zlatý standard; New Deal; Velká hospohářská krize; federální rezervní systém; Franklin Delano Roosevelt
Název práce: The Great Depression in the USA – process, causes and advice
Autor(ka) práce: Dvořák, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sirůček, Pavel
Oponenti práce: Dobrylovský, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor thesis deals with The Great Depression. The work describes economic and political situation during 20's and 30's of 20th century. First part of this thesis focuses on a time period which led to the eruption of the crisis. Second part solves political actions of Franklin Delano Roosevelt, which were supposed to restore economic situation, and analyzes impact of these actions on economics. The work searches the causes of this crisis and attempts to find a solution on how to prevent before similar crisis in future.
Klíčová slova: gold standard; The Great Depression; Franklin Delano Roosevelt; New Deal; Federal Reserve System

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 11. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 11. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40184/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: