Vysokorychlostní železniční doprava v Evropě se zaměřením na Německo

Název práce: Vysokorychlostní železniční doprava v Evropě se zaměřením na Německo
Autor(ka) práce: Kouba, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Zahrádka, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce představuje vysokorychlostní železniční dopravu jak z technické a technologické stránky, tak i ekonomické - srovnává její výhodnost s alternativními druhy dopravy. Přináší také přehled již existujících vysokorychlostních tratí i zachycuje jejich další výstavbu a expanzi po Evropě. V předposlední kapitole se věnuje legislativní stránce fungování tohoto druhu dopravy. Vlastní práce poté charakterizuje vysokorychlostní železniční dopravu v Německu a rozebírá podrobně tamější tarifní systém Deutsche Bahn.
Klíčová slova: tarify; Německo; doprava; železnice; Vysokorychlostní

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 9. 2007
Datum podání práce: 9. 9. 2007
Datum obhajoby: 17. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6908/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: