Rostlinná výroba v oběžných aktivech

Název práce: Rostlinná výroba v oběžných aktivech
Autor(ka) práce: Tichý, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Dana
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o specificích v zemědělství, která ovlivňují ekonomiku a účetnictví v zemědělském podniku, dále se věnuje klasifikaci rostlinné výroby, problematice oceňování a účtování této výroby. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretickou a praktickou. Cílem práce je zaměřit se na zachycení rostlinné výroby v oběžném majetku podle českých účetních předpisů a zachytit účetní dopady šlechtitelské činnosti v rámci rostlinné výroby v účetnictví konkrétního podniku.
Klíčová slova: šlechtění; účetnictví; rostlinná výroba; zemědělství
Název práce: Crop production in current assets
Autor(ka) práce: Tichý, Roman
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Dana
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelors thesis deals with the specifics of agriculture that affect the economy and accountancy in agricultural firms, it also discusses the classification of crop production, valuation issues and accounting of this production. The work is divided into two main parts, theoretical and practical. The aim is to focus on capturing crop production in current assets according to Czech accounting standards and impact of improvement activity of crop production in accounting concrete company.
Klíčová slova: agriculture; improvement; crop production; accounting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45912/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: