Společnská odpovědnost vs. plýtvání potravinami

Název práce: Společnská odpovědnost vs. plýtvání potravinami
Autor(ka) práce: Komínová, Kamila
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Džbánková, Zuzana
Oponenti práce: Šumpíková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je představit koncept společenské odpovědnosti, poukázat na problém plýtvání potravinami a uvést možná řešení. Práce se skládá se z dvou hlavních částí -- teoretické a praktické. Teoretická část popisuje historický vývoj, soubor definic a základní charakteristiky spolu se třemi stěžejními pilíři celého konceptu. Praktická část se zaměřuje na plýtvání potravinami a uvádí přehled příčin a důsledků v dimenzi environmentální, sociální a ekonomické. Zároveň jsou zde přiblíženy kroky ze strany společnosti Tesco směřující k eliminaci plýtvání a možnému zlepšení na tuzemském trhu.
Klíčová slova: plýtvání potravinami; CSR; Společenská odpovědnost ; Tesco
Název práce: Corporate social responsibility versus food waste
Autor(ka) práce: Komínová, Kamila
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Džbánková, Zuzana
Oponenti práce: Šumpíková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to introduce the concept of social responsibility, to highlight the problem of food waste and to provide possible solutions. The work consists of two main parts - theoretical part and practical part. The theoretical part describes the historical development, definitions and the basic characteristics together with the three main pillars of the concept. The practical part focuses on food waste and provides an overview of the causes and consequences in the environmental, social and economic dimensions. At the same time, there are described steps made by Tesco towards the elimination of waste and possible improvements in the domestic market.
Klíčová slova: Tesco; Corporate social responsibility; food waste; CSR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2014
Datum podání práce: 25. 5. 2014
Datum obhajoby: 11. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46605/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: