Harmonizace daní v EU

Název práce: Harmonizace daní v EU
Autor(ka) práce: Tisoňová, Kristina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Paneš, Patrik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je poskytnout souhrnný pohled na proces harmonizace daní v Evropské unii od jeho počátku až do současnosti. První kapitola vede k vysvětlení základní pojmů a definic důležitých pro pochopení dalších souvislostí. Podstatná část práce popisuje harmonizaci přímých daní a harmonizaci nepřímých daní se zvláštním zřetelem na harmonizaci v oblasti daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Další část práce se zabývá pravděpodobným výhledem do budoucnosti vývoje harmonizace daní v EU. Případným alternativním scénářům a analýze pozitivních a negativních dopadů tohoto procesu je věnována syntetická část diplomové práce.
Klíčová slova: daňová konkurence; nepřímé daně; přímé daně; harmonizace
Název práce: Tax harmonization in the EU
Autor(ka) práce: Tisoňová, Kristina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Paneš, Patrik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2007
Datum podání práce: 12. 9. 2007
Datum obhajoby: 9. 10. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6916/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: