Současné reformní procesy v Rakousku

Název práce: Současné reformní procesy v Rakousku
Autor(ka) práce: Koukalová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hitzgerová, Gabriela
Oponenti práce: Joklová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce zdůvodňuje nezbytnost přijímání reforem v Rakousku a Evropě samotné. V pojednání o Evropě zdůrazňuje význam maastrichtských kritérií, Paktu stability a růstu a Lisabonské strategie a její revize. Po stručném představení Rakouska, jeho politické a ekonomické situace a jeho vztahu s integračními seskupeními charakterizuje reformy, které byly v posledních pěti letech v Rakousku přijaty. Popis jednotlivých reforem je doplněn jejich dopady na rakouské hospodářství. Důraz je kladen na penzijní reformu, reformu zdravotnictví a státní správy a daňovou reformu z roku 2005.
Klíčová slova: penzijní reforma; daňová reforma; stabilita veřejných financí; reformy a jejich dopad; Rakousko a EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 8. 2006
Datum obhajoby: 18. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3426/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: