Rozuzlení vztahu korupce a šedé ekonomiky

Název práce: Disentangling the relationship between corruption and shadow economy
Autor(ka) práce: Rais, Jonáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rod, Aleš
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper analyses the relationship between corruption and shadow economy. Synthesis of existing theoretical models and the empirical findings in this paper show that different types of corrupt behavior interact with shadow economy differently. Therefore, the relationship between contexts differs. Overall, it seems that the mechanisms leading to the complementary relationship are more prevalent. The results also imply that the quality of public goods available in the official economy influences where the different types of corrupt behavior manifest. When the quality of the public goods is high, corruption and shadow economy appear to be substitutes and when the quality is low, they are complements. However, the relationship is not robust and depends upon the measures used to assess the public goods quality. Furthermore, corruption and shadow economy seem to be complements in decentralized countries and countries with high taxes.
Klíčová slova: SEM; GMM; shadow economy; public goods; Corruption; taxes
Název práce: Rozuzlení vztahu korupce a šedé ekonomiky
Autor(ka) práce: Rais, Jonáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rod, Aleš
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce analyzuje vztah korupce a šedé ekonomiky. Syntéza existujících teoretických modelů a empirické výsledky v této práci poukazují na důležitost rozlišování mezi různými druhy korupce při zkoumání tohoto vztahu. Vztah korupce a šedé ekonomiky se v různých situacích liší. Podle empirických výsledků převládají souhrnně mechanismy způsobující jejich komplementaritu. To, které typy korupce a mechanismy převládnou, je ovlivňováno kvalitou veřejných statků. Když jsou dostupné veřejné statky kvalitní, korupce a šedá ekonomika jsou substituty. Pokud jsou veřejné statky nekvalitní, jsou to komplementy. Statistická významnost těchto výsledků ovšem závisí na zvolených ukazatelích této kvality. Korupce a šedá ekonomika jsou také komplementy v decentralizovaných zemích a v zemích s vysokými daněmi.
Klíčová slova: Korupce; veřejné statky; daně; SEM; GMM; šedá ekonomika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 7. 2013
Datum podání práce: 20. 12. 2013
Datum obhajoby: 19. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43671/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: