Vývoj zahraničně obchodní politiky ČR v souvislosti se vstupem do Evropské unie

Název práce: Vývoj zahraničně obchodní politiky ČR v souvislosti se vstupem do Evropské unie
Autor(ka) práce: Peca, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Karpová, Eva
Oponenti práce: Kučerová, Irah
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá identifikací hlavních změn v zahraničně obchodní politice České republiky, které byly způsobeny přistoupením k Evropské unii. Vychází z popisu této politiky jak v rámci EU, tak v ČR v předvstupním období. Komparací těchto dvou pramenů potom získává hledané změny zahraničně obchodní politiky a hodnotí také dopady našeho vstupu na podnikatelský sektor.
Klíčová slova: kvóta; clo; vstup; ČR; EU; zahraničně obchodní politika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2005
Datum podání práce: 1. 12. 2005
Datum obhajoby: 18. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3427/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: