Možnosti podnikání vybrané firmy na singapurském trhu

Název práce: Možnosti podnikání vybrané firmy na singapurském trhu
Autor(ka) práce: Grégrová, Magda
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sztogrynová, Miroslava
Oponenti práce: Šípková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce jsou možnosti vstupu zahraniční firmy na singapurský trh. První část představuje Singapur jednak z hlediska základních informací o teritoriu, obyvatelstvu, obchodních zvyklostech, ekonomickém prostředí, zahraničních vztazích, a jednak se zaměřuje na možnosti, které nabízí tento trh zahraničním exportérům. Pozornost je věnována kulturním specifikům a následně jsou uvedena doporučení vyplývající z interkulturních odlišností ve vztahu k evropské kultuře a ve vztahu k marketingové politice exportující firmy. Druhá část se zabývá českou společností Mauting spol. s.r.o., která vyváží své výrobky do více než 40 zemí světa a rovněž do Singapuru. Pozornost je soustředěna především na mezinárodní marketingovou strategii firmy, důraz je kladen na propagační politiku, adaptaci marketingového mixu na singapurský trh a na závěr je zhodnocena úspěšnost vstupu na singapurský trh.
Klíčová slova: Mauting spol. s r.o.; propagace; mezinárodní marketingový mix; zahraniční obchod Singapuru; kulturní specifika; politické uspořádání; ekonomické prostředí; Singapur
Název práce: Business Opportunities of a Company in the Singaporean Market
Autor(ka) práce: Grégrová, Magda
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sztogrynová, Miroslava
Oponenti práce: Šípková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 8. 2006
Datum podání práce: 20. 8. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3428/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: