Rozšiřování NATO: Interakce s bezpečnostním prostředím Evropy 90. let

Název práce: Rozšiřování NATO: Interakce s bezpečnostním prostředím Evropy 90. let
Autor(ka) práce: Beneš, Libor
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Eichler, Jan
Oponenti práce: Krátký, Karel; Krč, Miroslav; Janošec, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertace popisuje interakci rozšiřování NATO s bezpečnostním prostředím Evropy 90. let. Propojuje teorii mezinárodních vztahů s teoretickými a praktickými zkušenostmi a argumenty, zejména kritikou, k rozšiřování. Potvrzuje tezi, že rozšiřování je přínosný, ba nenahraditelný proces pro Evropu i Západ. Rozšiřování zase uspělo, protože odpovědělo na problémy a potřeby Evropy. Mladší evropské demokracie rozšířením NATO získaly i NATO posílily. V zájmu jejich, Evropy i celého Západu je ocenit, studovat a rozvíjet přínos rozšiřování a jeho interakce s Evropou, podporovat silné NATO, vztahy Evropy s USA i posilování vztahů evropských zemí s USA přímějšími formami, aktuálně hlavně vybudováním americké základny v ČR.
Klíčová slova: USA; hodnoty; teorie mezinárodních vztahů; bezpečnost; Evropa; rozšiřování; NATO
Název práce: The NATO Enlargement: The Interaction With the Europe´s Security Environment of the 90s
Autor(ka) práce: Beneš, Libor
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Eichler, Jan
Oponenti práce: Krátký, Karel; Krč, Miroslav; Janošec, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2007
Datum podání práce: 2. 11. 2007
Datum obhajoby: 6. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6949/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: