Společenská odpovědnost firem na příkladu tabákového koncernu Philip Morris ČR a.s

Název práce: Společenská odpovědnost firem na příkladu tabákového koncernu Philip Morris ČR a.s
Autor(ka) práce: Rauscherová, Michala
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Džbánková, Zuzana
Oponenti práce: Černá, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce přibližuje a analyzuje problematiku společenské odpovědnosti firem. Zdůrazňuje problematičnost společensky odpovědného chování u tabákových společností, konkrétně u společnosti Philip Morris ČR a.s. Soustředí se též na odlišení společensky odpovědných aktivit a klasické reklamy a propagace svých produktů. Cílem práce je zhodnotit společensky odpovědné chování společnosti Philip Morris ČR a.s.
Klíčová slova: společensky odpovědné projekty a aktivity; propagace; reklama; Philip Morris ČR a.s.; tabákové společnosti; společenská odpovědnost firem

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 11. 2007
Datum podání práce: 5. 11. 2007
Datum obhajoby: 6. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6952/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: