Assesment of Market Potential of 3D Body Scanners within the Target Group of 3D Print Stores

Název práce: Assesment of Market Potential of 3D Body Scanners within the Target Group of 3D Print Stores
Autor(ka) práce: Martini, Julian
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Maurer, Markus
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The world has recently witnessed the widespread of 3D printing technology. In the shadow of this development a new means of freezing time was born: 3D figurines. A 3D figurine is a mini version of oneself; a little sculpture manufactured by 3D Printers. These 3D figurines are sold for a profit by so called 3D Print Stores to consumers. For the production of such a 3D figurine one needs 3D Body Scanners. It is from the perspective of a producer of 3D Body Scanners that this master thesis was written. The objective was to establish whether or not the company should tap into that new market segment of 3D Print Stores. Furthermore a market entry strategy was to be developed. Thus a marketing research study was performed. For the analysis of the market segment primary and secondary data was scrutinized, which was gathered through expert interviews and desktop research. The primary scope of the study was limited to Germany. Overall the market segment proved to be promising, as consumers regard 3D figurines as a more sophisticated alternative to a digital photo. Competition is currently low, but the threat of new players entering the segment is high. Thus a market entry strategy was elaborated that suggests tapping into the market as fast as possible; thereby obtaining a first mover advantage and pre-empting market space. Furthermore a differentiation strategy was proposed to shield against growing competition.
Klíčová slova: marketing research study; 3D Print Stores; market potential of 3D Body Scanners
Název práce: Assesment of Market Potential of 3D Body Scanners within the Target Group of 3D Print Stores
Autor(ka) práce: Martini, Julian
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Maurer, Markus
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Technologie třírozměrného tisku se ve světě rozšířila teprve nedávno. Jednou z aplikací, které tato technologie s sebou přinesla jsou 3D figuríny. 3D figurína je mini verze nás samotných, malá soška vyrobená třírozměrnou tiskárnou. Tyto sošky jsou prodávány za účelem zisku 3D tiskárnou (3D print stores) konečným zákazníkům. Pro výrobu této figurýny je nezbytný třírozměrný scanner. A právě z perspektivy výrobce 3D scannerů je zpracována tato diplomová práce. Cílem mé práce bylo zjistit, jestli má segment 3D maloobchodů (3D print stores) pro tohoto výrobce potenciál pro vstup. Dále bylo cílem vytvoření marketingové strategie pro tento segment. Z tohoto důvodu jsem zpracoval marketingový výzkum. V rámci analýzy trhu jsem pracoval s primárními i sekundárními dat, která jsem nashromáždil v rámci výzkumu od stolu i hloubkových rozhovorů s experty z oboru. Předmětem mého zájmu byl primárně Německý trh. Celkově se segment ukázal jako perspektivní, především proto, že koncoví zákazníci považují 3D figuríny za sofistikovanější alternativu k digitální fotografii. Konkurence je zatím nízká, ale s vysokým rizikem vstupu nových hráčů do tohoto segmentu. Proto strategie navrhuje co nejrychlejší vstup, aby firma získala výhody z brzkého vstupu. Dále navrhuji zvolit strategii diferenciace, které firmě lépe umožní bránit se přicházející konkurenci.
Klíčová slova: Marketingový výzkum; 3D tisk / 3D tiskárna; 3D Print Stores; Tržní potenciál pro třírozměrné scannery

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2013
Datum podání práce: 16. 5. 2014
Datum obhajoby: 4. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45231/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: