Srovnání strategie EU a USA v boji s mezinárodním terorismem

Název práce: Srovnání strategie EU a USA v boji s mezinárodním terorismem
Autor(ka) práce: Třebická, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matějka, Zdeněk
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
USA a EU po teroristických útocích v roce 2001 začaly přijímat nové strategie boje proti terorismu. V USA vznikly dokumenty jako USA PATRIOT Act, Národní bezpečnostní strategie a Národní strategie zpravodajských služeb. V EU se staly klíčovými dokumenty Akční plán boje proti terorismu, Evropská bezpečnostní strategie a Deklarace boje s terorismem. Česká republika jako členský stát EU je vázána těmito dokumenty, ale nedaří se plnit všechny závazky. EU chybí dostatečně silné nástroje k tomu, aby svá rozhodnutí prosadila ve všech členských státech.
Klíčová slova: bezpečnost; bezpečnostní strategie; Česká republika; Evropská unie; Terorismus; USA
Název práce: Comparison of the EU and USA strategy of fight against terrorism
Autor(ka) práce: Třebická, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Matějka, Zdeněk
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2006

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: