Analýza výkonového zpoplatnění komunikací v ČR

Název práce: Analýza výkonového zpoplatnění komunikací v ČR
Autor(ka) práce: Kunc, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá ekonomickou analýzou výkonového zpoplatnění komunikací v ČR. Poukazuje na špatnou koncepci Ministerstva dopravy ČR pro systém elektronického mýta a nevýhodně uzavřenou smlouvu s firmou Kapsch. Vytváří nový koncept a kritéria výběru technologie pro další výkonové zpoplatňování komunikací v budoucnu s využitím již stávajícího mikrovlnného systému.
Klíčová slova: financování dopravní infrastruktury; EFC; ekonomická analýza; výkonové zpoplatnění; elektronické mýto

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2007
Datum podání práce: 8. 11. 2007
Datum obhajoby: 5. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6962/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: