Financování příspěvkových organizací v konkrétních podmínkách Základní umělecké školy, Komenského náměstí 8, Hronov

Název práce: Financování příspěvkových organizací v konkrétních podmínkách Základní umělecké školy, Komenského náměstí 8, Hronov
Autor(ka) práce: Takáčová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Nováková, Štěpánka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce byla vypracována na téma financování příspěvkových organizací. První část obsahuje obecnou charakteristiku příspěvkových organizací. Druhá část popisuje činnost Základní umělecké školy Hronov. V poslední části je rozbor financování a hospodaření této příspěvkové organizace v letech 2005 a 2006.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 11. 2007
Datum podání práce: 9. 11. 2007
Datum obhajoby: 29. 11. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6964/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: