Japonsko v novém tisíciletí

Název práce: Japonsko v novém tisíciletí
Autor(ka) práce: Machačová, Romana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Neumann, Pavel
Oponenti práce: Stuchlíková, (Novotná) Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce stručně popisuje novodobou historii Japonska - úspěšný poválečný vývoj a především krizi 90. let. Práce je zaměřena zejména na ekonomický vývoj, vývoj nezaměstnanosti, hospodářskou a zahraniční politiku Japonska po roce 2000, analyzuje hlavní změny a reformy, které probíhají v novém tisíciletí, a to v důsledku dosavadního vývoje. Práce ukazuje také nové problémy a trendy, které se v Japonsku v posledních letech vyskytují.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3431/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: