Finanční analýza a vývoj tržní hodnoty splečnosti Chemopetrol, a.s

Název práce: Finanční analýza a vývoj tržní hodnoty splečnosti Chemopetrol, a.s
Autor(ka) práce: Marinica, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Plná, Jaruše
Oponenti práce: Suchánek, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na analýzu společnosti Chemopetrol, a.s. po finanční stránce. Cílem finanční analýzy z externího pohledu je posoudit finanční zdraví společnosti v letech 2003 ? 2006. Finanční analýza je důležitým kontrolním nástrojem manažerů společnosti, ale musí být prováděna pravidelně. Odhaluje silné a slabé stránky společnosti a tak pomáhá při rozhodování manažerů. Pozornost je věnována i vývoji tržní hodnoty společnosti Chemopetrol, a.s. ve vztahu k mateřské společnosti.
Klíčová slova: vývoj tržní hodnoty; soustavy ukazatelů; poměrové ukazatele; finanční analýza
Název práce: Financial analysis and the development of the market value of Chemopetrol, a.s
Autor(ka) práce: Marinica, Peter
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Plná, Jaruše
Oponenti práce: Suchánek, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2007
Datum podání práce: 15. 11. 2007
Datum obhajoby: 7. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6973/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: