-

Název práce: Finančná analýza podniku Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s
Autor(ka) práce: Slobodníková, Stanislava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lebedzeu, Uladzimir
Oponenti práce: Bardún, Adam
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2007
Datum podání práce: 16. 11. 2007
Datum obhajoby: 7. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6974/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: