Finanční analýza společnosti FEZKO a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti FEZKO a.s
Autor(ka) práce: Havlanová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Bardún, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce obsahuje popis a zhodnocení společnosti FEZKO a.s., která se zabývá výrobou autopotahů. Finanční situace byla zkoumána za roky 2003-2006. Kromě provedených analýz obsahuje též porovnání se společností Vitka Brněnec a.s. a s výsledky oboru.
Klíčová slova: FEZKO a.s.; Finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2007
Datum podání práce: 16. 11. 2007
Datum obhajoby: 7. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6975/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: