Strategická analýza zemědělského podniku ZEMPO-VOS, a.s

Název práce: Strategická analýza zemědělského podniku ZEMPO-VOS, a.s
Autor(ka) práce: Mrázová, Miroslava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krause, Josef
Oponenti práce: Bardún, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá strategickou analýzou zemědělského podniku ZEMPO-VOS, a.s. Práce charakterizuje činnost dané firmy ve specifickém odvětví, jakým zemědělství bezesporu je. Cílem práce je na základě zpracované analýzy posoudit jednotlivé ukazatele, silné a slabé stránky podniku, jeho možné příležitosti a hrozby. Práce rovněž hodnotí dosavadní strategii společnosti. Výstupem práce je SWOT analýza, syntéza, která má za cíl nastínit určitá strategická doporučení.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2007
Datum podání práce: 16. 11. 2007
Datum obhajoby: 7. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6976/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: