Televizní reklama a její tvorba v ČR na příkladu společnosti Armada Films s.r.o

Název práce: Televizní reklama a její tvorba v ČR na příkladu společnosti Armada Films s.r.o
Autor(ka) práce: Janovcová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Kubaš, Mario
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce na téma televizní reklama a její tvorba v ČR vymezuje základní pojmy, pojednává v krátkosti o historii televizní reklamy, o formách televizní reklamy a o způsobech, kterými nás ovlivňuje, dále o regulaci a o produkci televizní reklamy. V praktické části se pak zaměřuje na celkovou produkci reklam v České republice a na představení společnosti Armada Films s.r.o. spolu s celkovými náklady na produkované reklamy. Největší část je pak věnována představení výroby reklamy na konkrétním příkladu a porovnání dvou rozdílných reklam, které je následně vyhodnoceno.
Klíčová slova: Postprodukce; Televizní reklama; Produkce
Název práce: Television advertising and its production of the Czech Republic to the example of Armada Films Ltd. Company
Autor(ka) práce: Janovcová, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Kubaš, Mario
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis talks about TV commercial and its production in the Czech Republic. The theoretical parts discusses briefly history of TV commercial and its forms and impact it has on us. Furthermore, the first part contains regulations effecting TV commercial and its production in the Czech Republic. The practical part focuses on the overall production of commercials in the Czech Republic and the introduction of Armada Films Ltd. Company together with the total cost of the ads produced. The major part contains a comparison of two TV commercial examples, which is subsequently evaluated.
Klíčová slova: Production; Post-production; Television advertising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 26. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45210/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: