Vývoj daní na území ČR a daňové příjmy od roku 1993

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj daní na území ČR a daňové příjmy od roku 1993
Autor práce:
Jirsová, Daniela
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vítek, Leoš
Osoba oponující práci:
Bayer, Ondřej
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vývojem daní na území České republiky v 19. a 20. století a vývojem daňových příjmů od roku 1993. Hlavním cílem práce je zjistit, jak se daňová soustava během 19. a 20. století proměňovala, a analyzovat vývoj daňových příjmů státního rozpočtu od roku 1993 do současnosti. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá základními strukturálními změnami v daních během 19. a 20. století. Důraz je kladen především na daně přímé. Ve druhé části je provedena analýza daňových příjmů státního rozpočtu. Podrobněji rozebrány jsou daně s největším výnosem.
Klíčová slova:
daňové příjmy státního rozpočtu; historie daní; daňový systém; daně

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 10. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2014
Datum obhajoby:
01.07.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44526_xjird12.pdf [1,20 MB]
Oponentura:
38557_xbayo00.pdf [147,37 kB]
Hodnocení vedoucího:
44526_vitek.pdf [150,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44526/podrobnosti