Komparace postavení Prahy a Budapešti jako destinací kongresového cestovního ruchu

Název práce: Komparace postavení Prahy a Budapešti jako destinací kongresového cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Karlová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Puklová, Liběna
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V teoretické části práce analyzuje všeobecnou charakteristiku odvětví kongresového cestovního ruchu. Praktická část posléze definuje význam kongresového cestovního ruchu v České republice a v Maďarsku a dále analyzuje postavení Prahy a Budapešti jako destinací kongresového cestovního ruchu. Zejména se zabývá analýzou a pozdějším srovnáním vybavenosti, propagace, silných a slabých stránek a současné pozice a potenciálu obou destinací.
Klíčová slova: Budapešť; Praha; Kongresový cestovní ruch

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 8. 2006
Datum podání práce: 20. 8. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3433/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: