Rozvojová politika EU - nové přístupy a směry

Název práce: Rozvojová politika EU - nové přístupy a směry
Autor(ka) práce: Němečková, Tereza
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Konečný, Čestmír
Oponenti práce: Adamcová, Lenka; Varadzin, František; Foltýn, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertační práce identifikuje změny v přístupu Evropské unie k rozvojovým zemím, které se postupně promítaly do tzv. rozvojové politiky Evropské unie od počátku 90. let až do současnosti. Na základě identifikace těchto změn a nových přístupů práce končí analýzou hlavních vývojových trendů a nastíněním možností budoucího vývoje v přístupu Evropské unie k rozvojovým zemím.
Klíčová slova: rozvoj; rozvojová pomoc; rozvojová spolupráce; Evropská unie; rozvojová politika
Název práce: The EU development policy - new approaches and directions
Autor(ka) práce: Němečková, Tereza
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Konečný, Čestmír
Oponenti práce: Adamcová, Lenka; Varadzin, František; Foltýn, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská studia
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2007
Datum podání práce: 20. 11. 2007
Datum obhajoby: 18. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6986/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: