Mezinárodní obchod hudebního vydavatelství Supraphon a hudebního nakladatelství ProVox music publishing

Název práce: Mezinárodní obchod hudebního vydavatelství Supraphon a hudebního nakladatelství ProVox music publishing
Autor(ka) práce: Paulů, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Tomášková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Přes popis vývoje hudebního průmyslu, jak na domácí scéně, tak v zahraničí, se práce dostává k historii společnosti Supraphon, a. s. a k jejímu současnému působení v rámci České republiky i v mezinárodním obchodě. Charakterizuje současný trend v oblasti mezinárodního obchodu s hudebními nahrávkami a způsob jejich prodeje do zahraničí. Dále pak líčí vznik a vývoj hudebního nakladatelství ProVox music publishing, s. r. o., věnuje se hlavní nakladatelské činnosti, objasňuje terminologii a charakterizuje domácí a zahraniční činnost tohoto nakladatelství.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 11. 2007
Datum podání práce: 21. 11. 2007
Datum obhajoby: 28. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6991/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: