Finanční analýza Volkswagen Group

Název práce: Finanční analýza Volkswagen Group
Autor(ka) práce: Turza, Vladimír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Šnajberg, Oxana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu Volkswagen Group. Na začátku je vymezena metodika použité finanční analýzy. Následuje charakteristika holdingu Volkswagen Group a jeho jednotlivých členů, společně s majetkovými vazbami mezi nimi. Ve třetí kapitole se nachází praktická část práce, tj. finanční analýza koncernu, přičemž data jsou čerpána z výročních zpráv koncernových podniků. V poslední části je zhotovena SWOT analýza koncernu.
Klíčová slova: Bublinový graf; SWOT analýza; Spider analýza; Volkswagen Group; Finanční analýza
Název práce: Financial analysis of Volkswagen Group
Autor(ka) práce: Turza, Vladimír
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Šnajberg, Oxana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on financial analysis of Volkswagen Group. In the beginning are defined methods of used financial analysis. It is followed by description of the holding and its particular subsidiaries, along with ownership structures among them. In the third chapter there is a practical part of the thesis, which is financial analysis itself. Gathered data are collected from annual reports. SWOT analysis is the last part of the thesis.
Klíčová slova: Bubble chart; SWOT analysis; Spider analysis; Volkswagen Group; Financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2013
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 3. 7. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44939/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: