Sociální stratifikace konkrétní kolektivity

Název práce: Sociální stratifikace konkrétní kolektivity
Autor(ka) práce: Kurcová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Oponenti práce: Syrovátka, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice rozvrstvení společnosti ve městě Louny podle stratifikačního modelu. Teoretická část nastiňuje problematiku sociálních nerovností, sociální stratifikace, dále jsou v teoretické části rozebrán stratifikační modely a jednotlivá stratifikační kritéria. V kapitolách praktické části se věnuji představení vybraného města a především vyhodnocení mého anketního šetření, tedy zařazení obyvatel města Louny do jednotlivých vrstev společnosti.
Klíčová slova: sociální nerovnosti; stratifikační model; kolektivita; sociální stratifikace
Název práce: The Social Stratification of particular Collectivity
Autor(ka) práce: Kurcová, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Oponenti práce: Syrovátka, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's work is dedicated to the dilemma of social stratification in the town of Louny according to the model of stratification. The theoretical part of this bachelor's work outlines the dilemmas such as social inequality, social stratification, models of social stratification and kriteria of social stratification. The practical part of the bachelor's work contains foremost the results and the interpretation of my research and the placement of te people of Louny into different social layers.
Klíčová slova: model of social stratification; collectivity; social stratification; social inequality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2013
Datum podání práce: 30. 6. 2014
Datum obhajoby: 2. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41556/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: