Malé a střední podniky a internet ? SWOT analýza cestovní agentury Net Travel.cz, s.r.o

Název práce: Malé a střední podniky a internet ? SWOT analýza cestovní agentury Net Travel.cz, s.r.o
Autor(ka) práce: Bártová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Oponenti práce: Srpová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce si bere za cíl nalézt takové projekty, které využijí příležitostí společnosti a tím pádem i jejích silných stránek a které by dále měly pokud možno eliminovat slabé stránky a možná ohrožení. Tyto projekty budou sloužit vlastníkům jako podklady pro rozhodování při tvorbě plánu na rok 2008. První část práce je věnována obecným informacím o podnikání v cestovním ruchu a metodám marketingových analýz. Druhá část práce se věnuje popisu společnosti, SWOT analýze samotné a návrhu projektů.
Klíčová slova: internetový prodej; malé a střední podniky; cestovní agentura; SWOT analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2007
Datum podání práce: 23. 11. 2007
Datum obhajoby: 12. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6999/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: